Σύστημα Συναγερμού και ασφαλείας

ipomonis_yzp1ny5z

Τίτλος : Σύστημα Συναγερμού και ασφαλείας

Περιγραφή:

Στο χώρο είναι γνωστά τα Συστήματα Συναγερμού που συνδέονται με Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων. Η εγκατάσταση αυτών αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, με ειδικές εργασίες στο χώρο εγκατάστασης. Επιπλέον η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί μεγάλο χρηματικό κόστος για τον χρήστη. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων, τα ανάλογα πληκτρολόγια χειρισμού τους, διαφορετικά ανά περίπτωση, δυσκολεύουν τους χρήστες, ειδικότερα των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, παιδιά κ.α.) που μπορούν να χειριστούν κάτι απλό, χωρίς κωδικοποιήσεις και δυσνόητες κατηγοριοποιήσεις λειτουργιών, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται τη δυναμική των συστημάτων που έχουν εγκαταστήσει στο χώρο τους. Επιπρόσθετα τέτοιου είδους συστήματα συναγερμού εγκαθίσταται συχνά κοντά στη πόρτα εισόδου και όχι σε εσωτερικούς χώρους που μπορεί να υπάρχει έκτακτη ανάγκη όπως δωμάτιο, μπάνιο κ.ο.κ.

Το Σύστημα Συναγερμού και ασφαλείας που προτείνουμε περιλαμβάνει πλήκτρα/ μπουτόν μέσω των οποίων στέλνονται κωδικοποιημένα σήματα σε Κέντρο Λήψης Σημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο μέσω τηλεφωνικής γραμμής και χρησιμοποιεί γνωστά πρωτόκολλα για την επικοινωνία του με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού .

Το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι απλό σε χρήση από άτομα με αναπηρία ή μη και από ηλικιωμένους.