Κατ’ οίκον βοήθεια

ipomonis_yzp1ny5z

Τίτλος : Κατ’ οίκον βοήθεια

Περιγραφή:

Μέσω crowdfinding χρηματοδότησης θέλουμε να ιδρύσουμε μια επιχείρηση υγείας η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην παροχή υγείας κατ οίκον σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Οι εν δυνάμει πελάτες της επιχείρησης είναι κυρίως άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι οι οποίοι χρειάζονται συχνή φροντίδα. Σκοπός της επιχείρησης είναι η ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση τους, προσθέτοντας τον παράγοντα τεχνολογία που θα επιτρέψει την καλύτερη παροχή υγείας αλλά και την εκμηδένιση του ανθρώπινου λάθους. Οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχει η επιχείρηση καθώς και η εν γένει λειτουργία της δεν παρέχονται από άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και αποτελούν νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες. Βασική διαφοροποίηση των υπηρεσιών της υπό σύστασης επιχείρησης με αυτές που υπάρχουν ήδη στον κλάδο ήταν η χρήση ΤΠΕ. Στις υπηρεσίες που παρείχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν αναφερόταν η χρήση των ΤΠΕ για την αξιοποίηση της υπηρεσίας. Βασική υπηρεσία της υπό σύσταση εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών όπου με την χρήση της τεχνολογίας θα εκμηδενίζεται το ανθρώπινο λάθος αλλά και θα δίνεται η δυνατότητα μέσω του συστήματος ειδοποίησης, να γίνεται άμεση επέμβαση σε κρίση ή ατύχημα.